Endoplus en zijn medewerkers

x

Onze praktijk is een verwijspraktijk voor endodontie. De kernactiviteit van onze praktijk is het voorkomen en het behandelen van infecties in tanden. Tanden redden met aandacht voor de wensen van onze patiënt is waar onze praktijk voor staat.

 

Filip Kleynjans

Filip Kleynjans is in 1986 afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Na 20 jaar algemene praktijk heeft hij zich toegelegd op een specialisme van de tandheelkunde, endodontie. Zijn bijscholing heeft hij gerealiseerd door middel van cursussen en congressen, veelal in het buitenland. Sinds 2006 beoefent hij exclusief de endodontie. Hij is lid van de Flemish Society for Endodontics (FSfE) sinds de eerste dag dat deze vereniging is opgericht meer dan 20 jaar geleden, lid van de Nederlandse Vereniging voor Endodontie (NVvE) en lid van de European Society for Endodontics (ESE).

 

Eline Petitjean

Eline Petitjean is in 2014 afgestudeerd als algemeen tandarts aan de KU Leuven. Daarna volgde ze een driejarige specialisatie in de endodontie onder leiding van prof. dr. Paul Lambrechts. Sinds 2017 vervoegt ze Endoplus als tandarts-specialist in de endodontie. Ze is lid van de Flemish Society for Endodontology (FSfE), de Belgian Association for Endodontology and Traumatology (BAET) en van de European Society of Endodontology (ESE). Daarnaast volgt ze regelmatig binnen- en buitenlandse congressen om haar kennis up-to-date te houden.

 

Goedele Sels, assistente

Goedele  is een tandartsassistente met meer dan 20 jaar ervaring in diverse tandartspraktijken. Goedele is Filip’s stoelassistente sinds 2006. Stoelassistentie zorgt ervoor dat behandelingen zachter, efficiënter en daardoor aangenamer worden voor een patiënt.

 

Micheline Van Dijck, secretaresse

Micheline heeft eerst een kleine 20 jaar in de verpleging gewerkt en daarna onze praktijk vervoegd in 2010. Zij is verantwoordelijk voor de planning van de agenda en het contact met patiënten en tandartsen.

 

Annelies De Nys, assistente

Annelies heeft eerst16 jaar in de ouderenzorg gewerkt. Met de versterking van Eline Petitjean in 2017 als extra tandarts-specialist bij Endoplus is Annelies daarvoor de ideale stoelassistente.

 

Waar is onze praktijk gelegen

x

Onze praktijk is sinds 2008 gevestigd op het eerste verdiep van een nieuw appartementsgebouw in het centrum van Hove, recht tegenover de kerk. Op de gelijkvloers bevindt zich een winkel van huishoudtoestellen, Elektro Sergeysels. De ingang van onze praktijk bevindt zich links van de winkel in de doorgang.

 

U komt met de wagen

Komende van Antwerpen Noord of Centrum is het interessant om de gemeente Mortsel te mijden omwille van mogelijke verkeersopstoppingen. U verliest daar makkelijk een kwartier en zelfs meer tijdens de spitsuren. U kiest dan beter voor de E19 Antwerpen – Brussel en u neemt dan afrit Kontich. Vervolgens gaat u verder richting Kontich en nadien Hove. Dit is wat langer in afstand, maar sneller en eenvoudiger.

 

U komt met het openbaar vervoer

De buslijnen 190, 192, 193, 195, 196, 197 en 242 bevinden zich op wandelafstand van onze praktijk.
Het NMBS station van Hove bevindt zich op 400 meter afstand van onze praktijk.

 

Veelgestelde vragen rond de wortelkanaalbehandeling

 

Waarom kiezen voor een endodontist

Omwille van de ervaring: In onze praktijk realiseren we meer dan 15 wortelkanaalbehandelingen en opbouwen per week terwijl algemene tandartsen er gemiddeld een 2 tal doen. Omwille van de efficiëntie: Omdat we onze praktijk gelimiteerd hebben tot wortelkanaalbehandelingen, zijn we erg precies en efficiënt in onze handelingen. Omwille van de geavanceerde technologie: In onze praktijk hebben we state-of-the-art technologie zoals een microscoop, digitale röntgen, ultrasonisch instrumentarium.

 

Wanneer een afspraak maken

Op grond van een verwijsbrief van een tandarts of een consultatie in onze praktijk wordt duidelijk welke behandeling noodzakelijk is. Een passende afspraak wordt dan telefonisch of in onze praktijk gegeven waarbij informatie verleend wordt over het geschatte honorarium.

 

Hoe lang duurt een behandeling

Wortelkanaalbehandelingen zijn precisiebehandelingen die onder een microscoop worden uitgevoerd. Gemiddeld duurt een behandeling daarom 1,5 tot 2 uur per tand. Meestal lukt dat in 1 enkele zittijd. Wij maken daarvoor een afspraak op een tijdstip dat voor u past. Een afspraak nemen betekent tevens dat we tijd reserveren voor u alleen. Het is dan ook belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Onder normale omstandigheden zal u namelijk niet moeten wachten.

 

Een afspraak annuleren

Als u een afspraak niet kunt nakomen, vragen we u ons zo snel mogelijk — ten laatste 1 werkdag op voorhand — te verwittigen. Op die manier geeft u ons de mogelijkheid actie te ondernemen om een andere patiënt te contacteren, die we dan sneller kunnen helpen. Als u een afspraak niet nakomt en ons daarvan niet tijdig verwittigt, kunnen we genoodzaakt zijn de praktijkkosten van de voor u gereserveerde tijd aan te rekenen. Om deze onprettige situaties en ook vergissingen te vermijden, zullen we u onze afspraak vooraf bevestigen.

 

Wat te doen bij ernstige pijnklachten

Zou u in de tussenliggende periode ernstige pijnklachten krijgen dan trachten wij u vanzelfsprekend sneller te zien op een korte urgentieafspraak. Tijdens deze afspraak helpen wij u van de pijn af en behouden we de oorspronkelijke afspraak voor verdere behandeling.

 

Kwaliteit heeft zijn prijs

Het honorarium hangt enerzijds af van het aantal kanalen en anderzijds van de moeilijkheidsgraad. Dat kan namelijk sterk verschillen van tand tot tand. Voor een succesvolle endodontische precisiebehandeling zijn permanente assistentie en up-to-date hoogtechnologische apparatuur noodzakelijk. Om die redenen zullen de tarieven hoger liggen dan wat gangbaar is in de meeste algemene praktijken.

 

Wat na de behandeling

Omdat het succes van een wortelkanaalbehandeling afhangt van een goede bescherming er bovenop, maken wij meestal onmiddellijk een definitieve vulling of een opbouw. Als een kroon noodzakelijk zou zijn om een breuk in de toekomst te vermijden, dan is het belangrijk om na onze behandeling verdere afspraken met uw eigen tandarts te maken.

 

Wortelkanalen

 

Wat is een endodontische behandeling?

“Endo” is het griekse woord voor “binnenin”, “odont” het griekse voor “tand”. Een endodontische behandeling behandelt het binnenste van de tand. Om een endodontische behandeling te begrijpen, is het handig om iets te weten over de anatomie van de tand. Binnenin de tand onder het witte glazuur en de harde laag, die het dentine wordt genoemd, is er een zachte laag die we de pulpa noemen. De pulpa bestaat uit bloedvaten, zenuwweefsel en bindweefsel. Zij zorgt voor de vorming van de harde weefsels tijdens de vorming van de tand. Wanneer een tand volledig is gevormd, dan kan een tand overleven zonder de pulpa.

 

Waarom heb ik een endodontische behandeling nodig?

Een endodontische behandeling is noodzakelijk wanneer de pulpa, het zachte weefsel binnenin het wortelkanaal, ontstoken of geïnfecteerd is. Dit kan een aantal oorzaken hebben: Diepe cariës, herhaaldelijke tandheelkundige ingrepen in de tand, een barst in de tand of een opgelopen trauma. Als een infectie of een ontsteking van de pulpa niet behandeld wordt, dan leidt dit uiteindelijk tot pijn en een abces.

 

Hoe redt een endodontische behandeling mijn tand?

De endodontist verwijdert het ontstoken of geïnfecteerde weefsel en maakt de binnenkant van het kanaal brandschoon door het kanaal vorm te geven zodat het grondig ontsmet kan worden. Vervolgens wordt het kanaal netjes gevuld met een biocompabiel materiaal, meestal een rubberachtig materiaal, dat gutta percha wordt genoemd. Tot slot wordt de tand afgesloten met een opbouw of vulling in composiet, om een nieuwe besmetting door bacteriën te vermijden.

 

Zal ik pijn hebben tijdens of na de procedure?

Door het gebruik van moderne technieken en verdovingsmiddelen melden de meeste patiënten dat zij de behandeling op een comfortabele manier hebben ondergaan.

 

Wat gaat de behandeling kosten?

De kost wordt meestal bepaald door de complexiteit van het probleem en het type tand en het aantal kanalen (soms zelfs 4 en meer) dat behandeld moet worden. Kiezen zijn meestal moeilijker te behandelen en zijn dus duurder. Bijna altijd zijn endodontische behandelingen goedkoper dan het alternatief, namelijk een extractie van de tand en vervanging van het verloren gegane element door een brug of implantaat.

 

Kunnen alle elementen endodontisch behandeld worden?

De meeste tanden kunnen behandeld worden. In een aantal gevallen niet, omdat de wortelkanalen niet toegankelijk zijn, of omdat de wortel gebarsten is, of omdat de tand onvoldoende steun heeft in het bot, of omdat de tand niet meer te herstellen valt.

 

Herbehandeling van kanalen

 

Waarom moeten de kanalen van mijn tand opnieuw behandeld worden?

Soms geneest een tand niet zoals verwacht door de eerste behandeling omwille van een aantal redenen: Door niet behandelde fijne of gekromde kanalen, door niet gevonden kanalen of door een slecht afgesloten of lekkende vulling, zodat bacteriën de kanalen terug besmet hebben. In andere gevallen kan een nieuw probleem een tand compromitteren: Een nieuwe aantasting door bacteriën onder de bestaande restauratie. Een tand met een barst of fractuur kan ook voor een nieuwe infectie zorgen. 

 

Wat gebeurt er tijdens de herbehandeling?

De endodontist zal uw tand terug openen om aan het wortelkanaalvullingmateriaal te geraken. In een aantal gevallen moeten daardoor verschillende materialen (kroon, stift en opbouwmateriaal) worden verwijderd. Na het verwijderen van het vullingmateriaal van de kanalen, zal de endodontist de kanalen schoonmaken en ze vervolgens goed afsluiten met een rubberachtig materiaal, dat gutta percha wordt genoemd. Vervolgens wordt het element meestal terug opgebouwd met een composietopbouwmateriaal.

 

Is herbehandeling de beste keuze voor mij?

Wanneer het mogelijk is, dan is het altijd het beste om uw tand te redden. Herbehandelde tanden kunnen goed functioneren voor jaren, soms zelfs levenslang. De vooruitgang in de technologie zorgt er constant voor dat de manier dat een wortelkanaalbehandeling wordt uitgevoerd verandert en verbetert. Daarom dat uw endodontist nu met nieuwe technieken en nieuwe kennis elementen beter kan behandelen dan vroeger. Zoals met elke tandheelkundige behandeling zijn er wel niet altijd garanties. Uw endodontist kan wel de verschillende opties en hun kansen op succes met u bespreken.

 

Wat is het alternatief voor herbehandeling?

In een aantal gevallen is herbehandeling geen goede optie. Dan kan er voor endodontische microchirurgie gekozen worden. Dat betekent dat er een fijn sneetje in uw tandvlees wordt gemaakt om toegang te verkrijgen tot de geïnfecteerde worteltip zonder dat de bestaande restauratie wordt geraakt.

 

Wat is het alternatief voor herbehandeling en / of endodontische microchirurgie?

Het enige alternatief is extractie. In dat geval kan de verloren tand vervangen worden door een implantaat, een brug of een uitneembare prothese. Deze opties kunnen echter wel regelmatig heel wat duurder uitvallen en vragen ook heel wat meer zittijden om tot het gewenste resultaat te komen.

 

De behandeling van het zwaar gehavende element

In de meeste gevallen kan een tand gered worden met een endodontische behandeling. Soms kan een tand niet gered worden en moet hij vervangen worden door een prothetische oplossing.

 

Hoe redt een endodontische behandeling uw tand?

Tijdens de wortelkanaalkanaalbehandeling wordt het ontstoken of geïnfecteerde pulpaweefsel verwijderd en het wortelkanaal wordt vorm gegeven, ontsmet en opgevuld met een rubberachtig materiaal (gutta percha). Daarna wordt de tand terug opgebouwd met een vulling. Vaak wordt zulk een gehavend element extra beschermd met een kroon.

 

Wat is endochirurgie?

Een apexresectie is een microchirurgische ingreep waar de worteltip en het ontstoken weefsel er rond wordt verwijderd. In een aantal gevallen is zulk een ingreep  noodzakelijk wanneer een infectie blijft bestaan in de worteltip of in de weefsels rond de worteltip. Een  fijn sneetje wordt gemaakt in het tandvlees, dat achteraf terug gesloten wordt met een paar hechtingen. Dit wordt onder locale verdoving uitgevoerd, wat de procedure comfortabel maakt en de meeste patiënten kunnen de dag er na terug aan het werk. Het discomfort valt meestal best mee.

 

Wat is een tandimplantaat?

Implantaten zijn een vervanging voor een verloren tand. Een tandimplantaat is een artificiële tandwortel die geschroefd wordt in uw kaakbot. Hierop wordt een kroon gecementeerd of geschroefd, die uw tand vervangt. Het implantaat is meestal gemaakt uit titanium, dat perfect verdragen wordt door het lichaam en vergroeit over de tijd met het bot, zodat het een stabiele basis wordt voor een kroon.

 

Wat komt er kijken bij het plaatsen van een implantaat?

De manier dat implantaten worden geplaatst, hangt af van de patiënt, het type implantaat en de tand die vervangen moet worden. Sommige implantaten worden in 1 dag geplaatst, de meeste hebben soms 2 of 3 stappen nodig. Eerst wordt het implantaat in het bot geschroefd en wordt het tandvlees terug gehecht over het implantaat. Na 3 tot 6 maanden, wanneer het implantaat is vergroeid met het bot, wordt door de tandarts een extensie aangebracht, dat we een abutment noemen en dat de fundering wordt voor het plaatsen van een kroon.

 

Zijn er andere opties?

Voor de vervanging van geëxtraheerde tanden kan ook overwogen worden om een vast brugwerk te realiseren of voor een uitneembare prothese.

 

Hoe maak ik een keuze?

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een endodontische behandeling erg succesvol is. Daarom lijkt het logisch om te starten om de natuurlijke tand te redden. Niets oogt mooier, voelt beter en functioneert beter. Als, om welke reden dan ook, er zich geen genezing voordoet, dan kunnen de andere opties nog steeds een back-up plan zijn.

 

Trauma

 

Hoe wordt mijn tandletsel behandeld?

De meeste tandletsels zijn afgebroken tanden. Verplaatste of uitgeslagen tanden zijn voorbeelden van minder voorkomende letsels, die wel een pak ernstiger zijn. De behandeling wordt bepaald door het type, de plaats en de ernst van het letsel. Elk letsel, zelfs al lijkt het niet zo erg, wordt best snel onderzocht door een tandarts. Soms kunnen zelfs buurelementen ongemerkt betrokken zijn  en dat kan aan het licht gebracht worden met een doorgedreven onderzoek.

 

Afgebroken tanden

De meeste tandletsels zijn afgebroken tanden. Verplaatste of uitgeslagen tanden zijn voorbeelden van minder voorkomende letsels, die wel een pak ernstiger zijn. De behandeling wordt bepaald door het type, de plaats en de ernst van het letsel. Elk letsel, zelfs al lijkt het niet zo erg, wordt best snel onderzocht door een tandarts. Soms kunnen zelfs buurelementen ongemerkt betrokken zijn  en dat kan aan het licht gebracht worden met een doorgedreven onderzoek.

 

Verplaatste (geluxeerde) tanden

Na een trauma kan een tand opzij, hoger of lager verplaatst zijn. De tandarts zal in dat geval uw tand repositioneren en stabiliseren. Bijna altijd is een wortelkanaalbehandeling dan noodzakelijk. Bij kinderen jonger dan 12 jaar is er een kans dat de pulpa zich alsnog herstelt, en dan is er geen wortelkanaalbehandeling nodig. Verschillende controles zijn dan nodig om de gezondheid van de pulpa te blijven evalueren.

 

Uitgeslagen tanden

Als een tand volledig is uitgeslagen, dan is de factor TIJD erg belangrijk. De uitgeslagen tand wordt best enkel voorzichtig aangeraakt bij het kroongedeelte, waarbij u tracht de wortel niet aan te raken. Als de tand vuil is, spoel hem dan even af in water. Gebruik geen zeep of een ander schoonmaakmiddel en borstel de tand ook niet. Als het mogelijk is, plaats de tand dan zo snel mogelijk terug op zijn plaats. Dit doet immers geen pijn. Hoe sneller de tand terug op zijn plek is, hoe meer kans dat hij gered kan worden. Bel een tandarts dan zo snel mogelijk op.

Als de tand niet op zijn plaats kan gebracht worden, dan is het best de tand te bewaren in speciale vloeistoffen of als die niet beschikbaar zijn in melk. Op deze manier worden de wortelcellen vochtig gehouden en kunnen ze wat langer overleven. Een andere optie is de tand bewaren tussen tandvlees en de wang.

Indien de tand nog niet op zijn plaats is gebracht dan zal de tandarts dat voor u doen. Een stabiliserende spalk zal aangebracht worden voor een paar weken. Afhankelijk van het stadium van de wortelvorming zal uw tandarts een wortelkanaalbehandeling opstarten 1 of 2 weken later.

De tijdsduur dat de tand uit de mond was en de manier dat de tand bewaard is alvorens u bij de tandarts bent, bepaalt of uw tand gered kan worden. Dus nogmaals, snel reageren is cruciaal.

 

Cone Beam Computed Tomography (CBCT) in de Endodontie

 

Beeldvorming

De technologie staat niet stil. Het nemen van 2-dimensionale RX beelden is al meer dan een halve eeuw een standaard in de diagnose en de behandeling van tanden. Vandaag kunnen we nu ook al beelden in de 3 dimensies nemen, wat onmiskenbaar een aantal voordelen biedt. Endoplus is daarom uitgerust sinds 2016 met een CBCT toestel van hoge kwaliteit (Morita Veraviewepocs 3D). 

Het nemen van radiologische beelden is essentieel in de diagnose, de behandelplanning en de follow-up in de endodontie. De interpretatie van de klassieke RX beelden is echter niet altijd even makkelijk en kan bemoeilijkt worden door een aantal factoren zoals de overlapping van verschillende tanden en zachte en harde weefsels rond deze tanden. Klassieke RX beelden geven altijd een 2-dimensionaal beeld van een in werkelijkheid 3-dimensionale structuur. Eventuele problemen in diagnose kunnen we nu oplossen door gebruik te maken van Cone BeamComputed Tomografie (CBCT). We verkrijgen met CBCT accurate 3-D beelden van tanden en hun omliggende structuren.

 

Overwegingen omtrent dosage en straling

Als regel wordt er in onze praktijk enkel gebruik gemaakt van CBCT als we onvoldoende informatie hebben met de klassieke Rx beelden. CBCT geeft wel wat meer straling dan een klassieke RX. De hoeveelheid straling is desondanks vrij beperkt. Een opname van een kaak geeft een hoeveelheid straling te vergelijken met de straling die u te verwerken krijgt bij een vlucht naar de Canarische Eilanden en de helft van een vlucht naar Los Angeles. De hoeveelheid straling is 8 keer minder als een RX van de longen en 30 keer minder als een mammografie. Met CBCT hanteren we het principe “zo weinig mogelijk straling als realistisch haalbaar”.

 

Voordelen van CBCT in de endodontie

 • Betere diagnose bij twijfel en onduidelijke bevindingen: Ontstekingen rond de wortelpunt van de tand hebben een significant hogere kans om gediagnosticeerd te worden in vergelijking met klassieke Rx beelden.
 • Beter zicht op de anatomie van de tand en zijn wortelkanalen: CBCT maakt onder meer snel duidelijk of er 1 of meerdere kanalen in 1 wortel zijn.
 • Betere diagnose en behandeling van tandletsels bij trauma met name bij wortelfracturen, tandverplaatsingen en botbreuken
 • Verwerven van preoperatieve informatie bij endodontische complicaties, zoals afgebroken instrumenten, verkalkte kanalen en de localisatie van perforaties
 • Juistere localisatie van resorpties (d.i. tandaantasting door lichaamseigen cellen in plaats van bacteriën), waardoor er beter kan ingeschat worden of een tand nog een goede prognose heeft na de behandeling
 • Verwerven van pre-chirurgische behandelplanning om de exacte locatie te bepalen van wortelpunten en de nabijgelegen anatomische structuren
 

Conclusie

Het nut van CBCT kan vandaag in de tandheelkunde niet meer ter discussie worden gesteld. Het is een waardevolle aanvulling in de beeldvorming met een minimale blootstelling aan straling die een maximale informatie geeft aan de behandelende tandarts.

 

Na de behandeling: Wat mag u verwachten?

 

U kan ons altijd terug contacteren

Contacteer ons zeker terug als 1 van de volgende zaken zich voordoet: Een zichtbare zwelling binnen of buiten de mond, een allergische reactie op medicatie (roodheid), geen verbetering van de oorspronkelijke symptomen of een storend contact bij het toebijten (vulling te hoog).

 

Voelt u niets of heeft u toch napijn?

Het is normaal dat u wat gaat voelen van de behandeling. Dat kan gaan van helemaal niets voelen tot een verhoogde druk op de tand of zelfs wat pijn en dan vooral bij het toebijten op de tand. Deze napijn duurt meestal een paar dagen tot een kleine week. Als de napijn toch voor een zeker discomfort zorgt, dan neemt u best een eenvoudige pijnstiller met weinig bijwerkingen, zoals paracetamol. Paracetamol is zonder voorschrift te verkrijgen bij uw apotheker. De startdosis van inname van paracetamol is wel 1 g, dat betekent dus 2 tabletten als u een doosje van 500 mg heeft. Na een aantal uur kan u 1 g bijnemen, als de pijn terug opkomt. 

 

Kan ik eten en drinken?

Meestal hoeft u niet te wachten om te eten of te drinken. Let wel, dat als een verdoving is toegediend u niet per ongeluk in de tong of wang bijt.

 

Klaar of toch nog naar mijn tandarts?

Uw tandarts krijgt van onzentwege een verslag van onze behandeling met de nodige adviezen. Omdat het succes van een wortelkanaalbehandeling afhangt van een goede bescherming er bovenop, maken wij meestal een definitieve vulling of een opbouw. In een aantal gevallen is de tand zo zwaar gehavend dat een vervolgbehandeling  door middel van een kroon verder noodzakelijk is. In dat geval maakt u best verder afspraken met uw eigen tandarts.

 

Ideaal verwijzen (Voor tandartsen)

Hartelijk dank voor uw interesse tot samenwerking met onze verwijspraktijk. Onze samenwerking heeft veel baat bij een goede en duidelijke communicatie en om deze reden hanteert onze praktijk de onderstaande werkwijze:

Stap 1
U informeert de patiënt over de reden van verwijzing naar onze praktijk en geeft hem een raming over de behandelkosten.

Stap 2
U geeft uw patiënt een geschreven verwijsbrief mee of u bezorgt ons via elektronische weg een verzoek tot consultatie of behandeling. Deze verwijsbrief bevat tenminste:

 • Patiëntengegevens: Naam en voornaam, adres, zo veel mogelijk telefoonnummers (Privé, werk en GSM), eventueel mailadres, specifieke details,…
 • Verzoek tot consultatie of behandeling
 • Uw diagnose van het huidige probleem en uw restauratieve planning
 • Röntgenfoto’s van het betreffende gebitselement

Stap 3
De patiënt belt ons zelf op voor een afspraak. Het is niet onbelangrijk dat de patiënt zelf hiertoe het initiatief neemt, dat toont zijn motivatie tot behandeling.

Stap 4
Onze secretaresse zal de patiënt een afspraak geven, indien de verwijsbrief in ons bezit is:

 • Ofwel voor een endoconsult, als we meer duidelijkheid willen of als er twijfel is over de haalbaarheid van de behandeling of het behoud van het element
 • Ofwel voor een behandeling. De patiënt krijgt dan ook meer informatie over onze praktijk (website), de behandeling zelf, de behandeltijd en de geschatte honoraria

Stap 5
Na behandeling bezorgen wij u een behandelverslag.

Omdat het welslagen van een kanaalbehandeling mede afhangt van een goede coronale afsluiting, streven we ernaar om aansluitend aan de kanaalbehandeling onmiddellijk een composietrestauratie of –opbouw al dan niet met een glasvezelstift te vervaardigen. Redelijk wat van deze restauraties zullen echter verder naar een kroon vragen voor optimaal herstel om uiteenlopende redenen (nood aan overkapping, betere contactpunten, mooiere kleur, betere vorm,…).

Er wordt verwacht dat de mond van de patiënt initieel gesaneerd is, vrij van cariës en bloedend tandvlees voor de datum van behandeling. Het is een logische eerste stap in de behandelplanning van het saneren van een gebit. Het levert ons bovendien veel werkcomfort.

Uw verwijzingen worden door ons erg op prijs gesteld en we waarderen het ten zeerste dat u een deel van de zorg voor uw patiënten aan ons toevertrouwt. U kan er dan ook op rekenen dat wij ons uiterste best zullen doen om uw vertrouwen waard te zijn.

 

 

Filip KLEYNJANS en Eline PETITJEAN Endodontie
Kapelstraat 21 - bus 2, 2540 Hove, Tel.: 03 455 12 60

kaart | privacyverklaring | Algemene informatieverplichting